دادگستری اصفهان:

از بروز تخلف و جرم انتخاباتی جلوگیری می کنیم

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی این استان با اقدام لازم و بموقع از بروز هر گونه شائبه و احتمال تخلف و جرم انتخاباتی پیشگیری خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات