حسن صادقي

شهري که همچنان در انتظار طنين بانگ اذان نماز جمعه است

نماز جمعه فرضیه ای ارزشمند در بعد دینی و سیاسی که متاسفانه مردم شهر حسن آباد جرقويه و روستاي همجوار آن از ایستادن در صفوف به هم پیوسته ی آن در شهرشان بي بهره هستند.

كلاس هاي توجيهي كتب پايه هفتم

برگزاري كلاس هاي ضمن خدمت فرهنگيان شرق اصفهان

كلاس هاي ضمن خدمت فرهنگيان شرق اصفهان در منطقه جرقويه عليا ، نايين ،بن رود و جلگه به مدت چهار روز برگزار می شود.

برگزاري كلاس هاي پرورش قارچ در منطقه جرقويه عليا

در ادامه برگزاری دوره های خود اشتغا لي واجرای طرح اقتصاد مقاومتي كلاس پرورش قارچ با حضورعلاقه مندان به این حیطه ی کاری تشكيل شد .

آخرین اخبار

تبلیغات