اینجا اصفهان؛ پایتخت پزشکی ایران می‌شود

همه چیز این روزها در اصفهان به رنگ اصفهان است ؛ رنگی که همه چیز را در بر می گیرد ، از صنایع دستی و کالاهای زینتی اصفهان گرفته تا صنعت و سیاستمداران این شهر پر حادثه. اما روی دیگر سکه که می توان گفت این روزها به سادگی از کنار آن در حال عبور هستیم ، روی پایتخت پزشکی ایران است.

آخرین اخبار

تبلیغات