دانش آموزان جرقویه سفلی اصفهان به سرزمین های نور اعزام شدند+ تصاویر

دانش آموزان دختر متوسطه دوم و هنرستان های منطقه جرقویه سفلی رد شرق اصفهان عازم مناطق جنگی جنوب شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات