مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان خبر داد:

پرداخت 6 میلیارد ریال وام اشتغال به مددجویان جرقویه

مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان از پرداخت 5 میلیارد و 950 میلیون ریال وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد جرقویه در سال جاری خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات