مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان

جرایم تاخیر تادیه اقساط بانک مسکن تا پایان سال بخشیده می شود

مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان از اجرای طرح بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه اقساط تسهیلات بانک مسکن تا پایان سالجاری خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات