فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان:

اولویت اول تخلفات فضای مجازی مربوط به جرایم اقتصادی است

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: جرایم اقتصادی در اولویت اول تخلفات فضای مجازی قرار دارد که دارای فراوانی زیادی است و مردم باید مراقب باشند تا زمینه برداشت سودجویان از حساب های شخصی شان فراهم نشود.

رئیس پلیس فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان

کاهش 80 درصدی جرایم اخلاقی در فضای مجازی

رئیس پلیس فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان از کاهش 80 درصدی جرایم اخلاقی در فضای مجازی خبر داد و گفت: این شبکه‌های اجتماعی خارجی هستند که امن نیستند چراکه نفس و هدف اصلی آن‌ها تخلیه اطلاعات شهروندان است.

آخرین اخبار

تبلیغات