برای نخستین بار در کشور صورت گرفت

براي نخستين بار در ايران عمل بي نظير جراحي تومور در ساقچه مغز با موفقيت در بيمارستان عسگريه اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات