تحقیقات جدید نشان می دهد:

با “بو کشیدن” جراحات پوستی خود را درمان کنید

سلول های پوستی از گیرنده بویایی” OR2AT4″ برخوردار هستند که اغلب در عطرها به کار می رود، به گونه ای که فعال سازی این گیرنده ها روند بهبود زخم ها را سریع تر و آسان تر می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات