رئیس پلیس فتای اصفهان:

برداشت‌ غیرمجاز از حساب بیشترین جرائم فضای مجازی است

رئیس پلیس فتای اصفهان گفت: جرائم سال ۹۷ نشان می‌دهد جرائم در حوزه برداشت‌ غیرمجاز از حساب افزایش قابل توجهی داشته و بیشترین آمار جرائم فضای مجازی نیز در همین زمینه گزارش شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات