رئیس کمیسیون قضایی مجلس تشریح کرد

جزئیات نحوه جایگزینی «مجازات اجتماعی» به‌جای «زندان و شلاق»

ملکشاهی جزئیاتی از نحوه جایگزینی مجازات اجتماعی به‌جای زندان و شلاق را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات