جرائم رانندگی گران شد

هیات دولت نرخ جرائم رانندگی را اصلاح و سقف جریمه ها را به 4 میلیون ریال رساند.

آخرین اخبار

تبلیغات