وزیر بهداشت عنوان کرد:

بیش از ۵۰ درصد از بیمارستان‌های کشور فرسوده هستند

وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از بیمارستان ها قدمت بالای ۵۰ سال داشته و فرسوده هستند، اظهار داشت: نحوه ارائه خدمات در این مراکز به دلیل فرسودگی بالا به هیچ وجه زیبنده بیماران نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات