مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان:

جذب نهضت سوادآموزی در 4 سال گذشته 10 برابر شده است

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان گفت: نرخ جذب در سال 91-92 حدود 8 درصد از سهمیه جذب بود، این آمار در سال 94-95 به حدود 80 درصد رسیده است که رشد بسیار زیادی را نشان می‌دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات