براساس اعلام رئیس سازمان سرمایه‌گذاری

اصفهان در بین موفق ترین استان ها در جذب سرمایه گذاری خارجی

براساس اعلام رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، اصفهان همراه با 6 استان دیگر در بین موفق ترین استان ها در جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گرفتند.

آخرین اخبار

تبلیغات