معاون استاندار اصفهان خبر داد

نوید به‌کارگیری بیش از 1700 نیروی استخدامی در بدنه دولت

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت خبرنگاران در جلسات شورای تحول اداری باید مطرح شود، گفت: در سال آینده یک‌هزار و 705 نفر قبول شده آزمون استخدامی به‌کارگیری خواهند شد.

آخرین اخبار

تبلیغات