توسط جوان با ذوق ورزنه‌ای انجام شد

احیای حرفه سنتی گاوگرد در ورزنه

احیای حرفه سنتی گاوگرد در ورزنه توسط یکی از جوانان با ذوق این دیار، جاذبه‌ای به جاذبه‌های دیگر این شهر تاریخی افزود.

آخرین اخبار

تبلیغات