مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان:

ادغام سازمان ورزش و سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان به دستور شورا نیاز دارد

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان گفت: تغییر و یا ادغام سازمان ورزش با سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، نیاز به دستور شورای شهر اصفهان دارد و بعید می‌دانم این اتفاق رخ دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات