رئیس شورای اسلامی روستای کبریت بخش بن رود

زیرساخت هایی که به دلیل عدم اعتبار از بین می رود

رئیس شورای اسلامی روستای کبریت بخش بن رود گفت: برای تکمیل آسفالت باند دوم بلوار ورودی روستای کبریت و نصب روشنایی آن به اعتباری بالغ بر2000000000ریال اعتبار نیاز داریم که در صورت عدم تخصیص اعتبار لازم جهت تامین آسفالت شاهد تخریب زیرسازی صورت گرفته خواهیم بود.

آخرین اخبار

تبلیغات