رئیس حوزه علمیه اصفهان؛

فاصله و جدایی از قرآن عامل بسیاری از مشکلات جامعه است

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: فاصله و جدایی از قرآن در جامعه عامل بسیاری از مشکل های جامعه بشری است.

آخرین اخبار

تبلیغات