مهدی نجفی:

اجرای حکم اعدام شیخ نمر ؛ بستر ساز فروپاشی رژیم سعودی

در روزهای اخیر و پس از تأیید حکم اعدام شیخ نمر روحانی مبارز شیعی موجی از اعتراضات علمای شیعه و عموم شیعیان و حتی علمای اهل سنت و جوامع اسلامی فضای سیاسی اسلام را فرا گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات