نایب‌رئیس جبهه پیرو خط امام و رهبری:

دولت از ایجاد شائبه استفاده انتخاباتی از امکانات بیت‌المال جلوگیری کند

کوهکن گفت: نفس ورود به عرصه انتخابات توسط دولت اشکالی ندارد،ولی نحوه ورود و استفاده از اموال و امکانات بیت‌المال به‌نوعی باید باشد که مشکل شرعی نداشته باشد و ایجاد شائبه سوءاستفاده در اذهان عمومی نکند

آخرین اخبار

تبلیغات