مسئول بسیج رسانه استان اصفهان مطرح کرد

تشکیل جبهه رسانه‌ای گفتمان انقلاب اسلامی/ نقش ثابت رسانه‌ها با وجود تغییر شکل آن‌ها پس از انقلاب

مسئول سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: بسیج رسانه با تشکیل جبهه رسانه‌ای گفتمان انقلاب اسلامی به دنبال تبیین و انتقال باورها و ایدئولوژی انقلاب در سراسر دنیاست که تا کنون فرایندی برای جذب حداکثری عناصر مؤمن وانقلابی برای تشکیل جبهه رسانه‌ای گفتمان انقلاب اسلامی ایجاد کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات