مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور

بارورسازی ابرها در ایران جواب نمی دهد

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: پاشیدن هسته به ابر باعث تشدید گرد و غبار و عقیم شدن بیشتر ابرها می شود و بارور سازی ابر ها در ایران جواب نمی دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات