عضو مجمع اصولگرایان اصفهان:

وحدت اصولگرایان نشان دهنده اعتماد میان نیروهای ارزشی و انقلابی است

عضو مجمع اصولگرایان اصفهان با بیان اینکه وحدت نشان دهنده اعتماد میان نیروهای ارزشی و انقلابی است، گفت: وحدت، آرامبخش جبهه اصولگرایی است و برای حفظ این وحدت باید تلاش کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات