مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان:

ترویج روز حماسه و ایثار اصفهان، کمک به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است

مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان گفت: ترویج روز حماسه و ایثار اصفهان می‌تواند به گسترش فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند.

آخرین اخبار

تبلیغات