در راستای فعالیت کمیته امداد کوهپایه

معلّمی شغل و خدمت به محرومان سنت انبیاء است

در جلسه ای با حضور آقایان جباری و موسی کاظمی رؤسای اداره آموزش و پرورش کوهپایه و کمیته امداد در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش از خدمات رابطین فرهنگی امداد تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات