در راستای فعالیت کمیته امداد کوهپایه

معلّمي شغل و خدمت به محرومان سنت انبياء است

در جلسه اي با حضور آقايان جباري و موسي كاظمي رؤساي اداره آموزش و پرورش كوهپايه و كميته امداد در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش از خدمات رابطين فرهنگي امداد تجليل و قدرداني به عمل آمد.

آخرین اخبار

تبلیغات