اعتیاد به متادون بهتر از اعتیاد به سایر مخدرها است

کارشناس مسئول پیشگیری اعتیاد اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: پروتکل متادون درمانی یک روش بین‌المللی است و تمام افرادی که می‌خواهند ماده مخدر را کنار بگذارند به ویژه تزریق، باید از شربت یا قرص متادون استفاده کنند.

5 نکته جالبی که در مورد خون نمی دانستید

خون به واسطه گردش در داخل رگ های خونی عامل اصلی توزیع مواد غذایی، اکسیژن و حرارت در بدن و انتقال دی اکسید کربن و مواد زاید حاصل از فعالیت سلول ها از بافت ها به سایر ارگان ها است. بدون خون ، اکسیژن و سوخت لازم به سایر اندام ها منتقل نخواهد شد و در واقع ادامه حیات غیرممکن خواهد بود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد

اسکن 8 میلیون سند هویتی در ثبت احوال استان اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 8 میلیون سند هویتی از شهروندان در ثبت احوال استان اصفهان ثبت شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات