برای اولین بار در اصفهان

جایگاه های کوچک سوخت در اصفهان الگویی برای کلانشهرهای کشور

طرح جایگاه های کوچک سوخت رسان که برای اولین بار در اصفهان اجرایی شد با توجه به موفقیت خود به عنوان الگویی برای دیگر کلانشهرهای کشور مطرح شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات