استاندار اصفهان:

موزه علمی و فناوری در اصفهان احداث می‌شود

استاندار اصفهان گفت: براساس پیشنهاد صورت گرفته یک فرد خیر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال به احداث موزه علمی و فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می‌پردازد که این امر برای استان اصفهان کار ارزنده و در شان شهرک است.

آخرین اخبار

تبلیغات