استاندار اصفهان:

نادیده گرفتن خرده‌فرهنگ‌ها در جامعه تضاد آور است

استاندار اصفهان گفت: خرده‌فرهنگ‌ها در استان اصفهان یکی از مقوله‌های مهم است که نادیده گرفتن این موضوع به یک تضاد در جامعه تبدیل می‌شود و باید کارهای جدی در این رابطه صورت گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات