لاین اختصاصی در جایگاه سوخت CNG برای سوخت‌گیری تاکسی‌ها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان گفت: براساس مصوبه استانداری اصفهان، جایگاه‌های سوخت CNG به یک لاین اختصاصی برای سوخت‌گیری تاکسی‌ها مجهز می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات