نماینده دفتر یونسکو در جمهوری اسلامی ایران:

یونسکو آماده همکاری با اصفهان در حوزه آب است

نماینده دفتر یونسکو در ایران گفت: آب و علوم طبیعی از جمله موضوعاتی است که یونسکو آمادگی همکاری در این زمینه با شهر اصفهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات