حضرت آیت الله جوادی آملی:

حجاج عزت و عظمت خود را در حج حفظ کنند

حضرت آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید گفت:عزت امری تحمیلی نیست که ما بخواهیم به زائر یا حاجی عزت بدهیم، زائران باید خود مراعات کنند و همه اعمال آن ها با ظرافت و عزتمندانه انجام شود.

آخرین اخبار

تبلیغات