مدیرکل حراست‌ استان اصفهان:

رسانه‌های بیگانه ‌ارزش‌های دینی را مورد هدف قرار داده‌اند

مدیرکل حراست‌ استان اصفهان گفت: رسانه‌های بیگانه آمریکایی و اروپایی ارزش‌های ما را هدف قرار داده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات