اصفهان قهرمان مسابقات هنرهای فردی و تیمی زورخانه ای خردسالان کشور شد

تیم هنرهای فردی و تیمی زورخانه ای خردسالان استان اصفهان در رقابت های قهرمانی کشور در مجموع تیمی جایگاه اول را به خود اختصاص داد.

آخرین اخبار

تبلیغات