نماینده صادرکنندگان محصولات کشاورزی اصفهان:

امنیت غذایی کشور وابسته به بخش اقتصاد و کشاورزی است

نماینده تشکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان گفت: امنیت غذایی کشور وابسته به بخش کشاورزی و دست تولیدکنندگان بخش کشاورزی است که اگر به آن توجه نشود، خطر جدی به همراه دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات