مسؤول کارگروه برندسازی جایگاه‌های سوخت کشور:

وجود یک جایگاه سوخت به ازای هر ۵۰۰۰ خودرو/ صرف وقت ۱۵ دقیقه‌ای ایرانیان در صف بنزین

مسؤول کارگروه برندسازی جایگاه‌های سوخت کشور گفت: در ایران، به ازای هر ۵ هزار خودرو یک جایگاه سوخت بنزین وجود دارد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات