مسؤول کارگروه برندسازی جایگاه‌های سوخت کشور:

وجود یک جایگاه سوخت به ازای هر 5000 خودرو/ صرف وقت 15 دقیقه‌ای ایرانیان در صف بنزین

مسؤول کارگروه برندسازی جایگاه‌های سوخت کشور گفت: در ایران، به ازای هر 5 هزار خودرو یک جایگاه سوخت بنزین وجود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات