عضو شورای شهر اصفهان:

جایگاه‌های عرضه سوخت در اصفهان ساماندهی شوند

عضو شورای شهر اصفهان گفت: جایگاه‌های عرضه سوخت باید برای کاهش مشکلات ترافیکی در اصفهان ساماندهی شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات