سریال تلخ ملاقات‌های بی برنامه در کشور/ مسئول جولان بیگانگان در کشور کیست؟

عملکرد ضعیف دستگاه های مسئول در مواجه با ملاقات های خارج از برنامه مهمانان خارجی در کشور به حدی مشهود است که دیگر ملت ایران امیدی به دفاع این دستگاه ها از عزت ملی ندارند.

آخرین اخبار

تبلیغات