از وام گران مسکن تا بسته سوم اقتصادی؛

جایزه انتخاباتی دولت به مردم

در حالی که هنوز سرنوشت دو بسته خروج از رکود دولت و وام های رنگارنگ و گران مسکن، مشخص نیست، دولت در نخستین گام پس از انتخابات اخیر، از بسته سوم خروج از رکود و دوبرابر شدن تسهیلات خرید مسکن خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات