مروری بر سخنان امام:

واکاوی شاخصه های جاهلیت مدرن از منظر مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری فرمودند: خودشان اعتراف میکنند که در ایجاد داعش نقش و سهم اصلی را داشته‌اند، گروه‌های خُرد و ریزودرشت دیگر – از قبیل داعش – را چه کسی به جان عراق و سوریه و بقیّه‌ی نقاط انداخت؟

آخرین اخبار

تبلیغات