مشاور ارشد پروژه شبکه مدارس اروپا‌

کشوری که بگوید فیلترینگ ندارد، دروغ گفته است

استاد دانشگاه موناش استرالیا گفت: غالبا تمام کشورهای دنیا می‌گویند که ما خواهان دسترسی آزاد کاربران‌مان به اطلاعات هستیم اما در عمل متوجه می‌شویم که آنها نیز سیاست‌هایی در این باره دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات