ناجوانمردیِ جانوسیار و ماهیار

مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به مطلب یکی از روزنامه های مدعی اصلاحات نوشت: ایرانیان ترک تابعیت کرده، دیگر ایرانی نیستند! آنها بین آمریکا و ایران، تابعیت آمریکا را ترجیح داده‌اند و هنگام ترک تابعیت سوگند یاد کرده‌اند که حتی اگر میان ایران و آمریکا جنگ و درگیری رخ دهد، به عنوان یک سرباز در اختیار ارتش آمریکا خواهند بود.

آخرین اخبار

تبلیغات