فرماندار شهرستان اصفهان:

بندر خشک اقدامی موثر در زمینه اشتغال است

فرماندار اصفهان گفت: بندر خشک از موضوعات فنی و اجرایی است که نقش موثری را در زمینه ی کار آفرینی برای مناطق آسیب دیده ایفا می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات