ضرورت تلاش سه قوه برای مبارزه با فساد اداری‏، اقتصادی و اخلاقی

رئیس حوزه علمیه اصفهان در جلسه دیدار رئیس مجلس با ایشان گفت: خروج از بحران های اقتصادی کشور با اقتصاد مقاومتی محقق شود.

آخرین اخبار

تبلیغات