جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان:

شرق اصفهان جایگاه ویژه ای در سپاه استان دارد

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) گفت: سال آینده برنامه های خوبی را برای شرق اصفهان پیش بینی کرده ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات