جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) در جشنواره مالک اشتر بسیج:

مردم شرق اصفهان هوشیارانه در دفاع از انقلاب عمل می کنند

سردار فدا جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: مردم شرق اصفهان فهیم و انقلابی بوده و به نفع نظام اسلامی و در دفاع از انقلاب، هوشیارانه عمل می کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات