جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان :

امنیت و اخلاق محور فعالیت های پلیس است

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان گفت: با دیدن چند وضعیت بد پوششی نمی توان قضاوت بر بی حجابی در استان داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات