جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان:

در سایه تحریم به توانمندی رسیدیم

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان(عج) اذعان کرد: در سایه تحریم ها بود که کشور توانست به توانمندی برسد و در عرصه ی موشکی ورود فعال داشته باشد.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان(عج) در مراسم درختکاری عنوان کرد:

کاشت درخت به نیت هر شهید استان اصفهان/ فرهنگ درختکاری مردمی شود

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان(عج) گفت: درخت کاری را به سمت مردمی شدن حرکت دهیم تا به سمت مانایی و پایداری جریان یابد.

جانشین فرمانده ناحیه سپاه صاحب الزمان(عج):

بسیجیان شرق اصفهان با وجود مشکلات منطقه در میدان حضور فعال دارند

جانشین فرمانده ناحیه سپاه صاحب الزمان(عج) گفت: با وجود مشکلاتی که در شرق اصفهان از نظر خشکسالی وجود دارد باز هم بسیجیان این منطقه حضور خود را نشان دادند

آخرین اخبار

تبلیغات